Ime podjetja
Avtoservis Paulus d.o.o.
AS Paulus Škofja Loka
Sedež podjetja
Partizanska 23
4220 Škofja Loka
Pravna oblika
Telefon:
+386 4 511 14 80
Faks:
+386 4 511 14 84
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
IBAN:
BIC
Registrska številka poslovalnice